Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Архив новостей
Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Видання за кордоном

Журнал у повному обсязі перевидається англійською мовою видавничою фірмою BEGELL HOUSE, INC. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences». Інформацію про підписку на це видання можна отримати на сайті .

Журнал «Проблемы управления и информатики» (перш «Автоматика») перекладається на англійську мову і видається в США з 1968 року. За період з 1968 по 2003 рік журнал кілька разів змінював назву і видавця.

Перший перекладної номер журналу вийшов у світ під назвою «Soviet Automatic control», Ukrainian Journal of Automatica (Published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers with the aid grant from the National Science Foundation Translation and Composition by Scripta Electronica, Inc.) – Vol . 1, No 1, Jan.-Feb. 1 968.

З 1985 року журнал виходить під новою назвою «Soviet Journal of Automation and Information Sciences» (formerly «Soviet Automatic Control»), Scripta Technica, Inc. A Subsidiary of John Wiley & Sons, Inc, Publishers.

З 1991 року — ід назвою «Journal of Automation and Information Sciences» (formerly «Soviet Journal of Automation and Information Sciences»), Scripta Technica, Inc. A Wiley Company.

І нарешті з 1995 року журнал виходить під назвою «Journal of Automation and Information Sciences», – Begell house, Inc, New York.