Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Архив новостей
Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Тематичні розділи журналу

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи ідентифікації та адаптивного управління;
 • оптимальне управління і методи оптимізації;
 • математичне моделювання та дослідження складних керованих систем;
 • загальні проблеми дослідження космосу;
 • управління фізичними об’єктами і технічними системами;
 • управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами;
 • методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;
 • якісні методи в теорії керованих систем;
 • методи обробки інформації;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • технічні засоби для вимірювань та управління;
 • космічний моніторинг;
 • економічні та управлінські системи;
 • управління в біологічних і природних системах;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • проблеми захисту інформації.

У журналі регулярно публікуються праці наукових конференцій та семінарів з автоматичного керування, з питань перспективних космічних досліджень та ін.

Журнал регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ), «Реферативний журнал» (Росія, Москва, ВІНІТІ), «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство), «Прикладна механіка»(« Applied mechanics Reviews », США, Американське товариство інженерів-механіків). Журнал включено в базу даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI) та в реферативну базу даних Scopus.