Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Редакционная коллегия журнала

 


 

Главный редактор

В. М. Кунцевич


 

Заместители главного редактора:

Н. В. Туроверова  А.А Чикрий        

 

Члены редколлегии:

В. М. Белов

С. Н. Васильев (Россия)

Ф. Г. Гаращенко

В. Ф. Губарев

М. З. Згуровский

П. Иоанноу (США)

Н. Ю. Кузнецов

В. Б. Ларин

Б. Мордухович (США)

Р. Ортега (Франция)

И. В. Сергиенко

И. М. Черевко

Р. М. Юсупов (Россия)