Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Архив новостей
Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Редакційна колегія журналу


Головний редактор

В. М. Кунцевич


Заступники головного редактора:
Н. В. Туровєрова Ю. Г. Кривонос

Члени редколегії:

В. М. Белов

С. Н. Васильєв (Росія)

Ф. Г. Гаращенко

В. Ф. Губарєв

М. З. Згуровський

П. Іоанноу (США)

М. Ю. Кузнєцов

В. Б. Ларін

Б. Мордухович (США)

Р. Ортега (Франція)

І. В. Сергієнко

І. М. Черевко

А. А. Чикрій

Р. М. Юсупов (Росія)