Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Архив новостей
Журнал
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009
Вид видання:
журнал
Тип видання:
науково-технічне та виробниче
Сфера розповсюдження:
міжнародний
Рік заснування:
1956
Періодичність:
6 разів на рік
ISSN:
0572-2691
Мова видання:
українська, російська, англійська

Шановні колеги!

XXIV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

З АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

АВТОМАТИКА–2017

nubip Київ, Україна
13–15 вересня 2017

ПЕРШИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Проблематика (Секції) 

  1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор
  2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
  3. Керування технічними, технологічними, біотехнічними об’єктами
  4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами
  5. Інтелектуальне управління та обробка інформації
  6. Мехатроніка та робототехніка
  7. Інформаційні технології в автоматизації
  8. Підготовка кадрів з автоматизації та інформаційних технологій

Контакти для довідок 

e-mail: automations2017@gmail.com web: http://ars.pp.ua/conf/

Адреса оргкомітету конференції: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.
тел.  +38 (044) 527-82-42
+38 (044) 527-82-22
e-mail: automations2017@gmail.com