Історія створення журналу

print


Журнал є єдиним в Україні періодичним виданням, що понад півстоліття публікує роботи фундаментального і прикладного характеру в широкому спектрі проблем автоматичного керування та інформатики.

Перший номер журналу «Автоматика» вийшов у 1956 р. Його вихід у світ став результатом енергійних зусиль групи київських учених – ентузіастів на чолі з академіком НАН України А.Г. Івахненко, який впродовж багатьох років був його головним редактором.

Поява нового журналу засвідчила існування київської школи фахівців, що досить впевнено зарекомендували себе в області теорії і практики побудови систем керування на чолі з академіками НАНУ А.Г. Івахненко і А.І. Кухтенко.

З 1988 року головним редактором журналу став академік НАНУ Всеволод Михайлович Кунцевич – нині почесний директор Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, Президент Української асоціації з автоматичного керування.

За минулі роки журнал змінився: будучи спочатку друкованим органом порівняно невеликої групи київських фахівців в галузі керування, він незабаром перетворився на журнал республіканського, а згодом і загальносоюзного значення. «Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики» в повному обсязі перевидається англійською мовою з 1968 року, на даний час видавничою фірмою Begell House, Inc. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences» (www.begellhouse.com).

З 1994 року журнал змінив свою назву на «Проблемы управления и информатики»,
а з 2009 року — на «Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики».

Журнал видається за творчою участю:

 • Української Асоціації з автоматичного управління;
 • Державного космічного агентства України;
 • академічних та галузевих наукових установ;
 • провідних вузів України та країн СНД;
 • вчених та фахівців країн далекого зарубіжжя.

Журнал включено до переліку профільних видань ДАК України; регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях:

 • «Джерело» (Україна, Київ),
 • «Реферативний журнал» (Росія, Москва, ВІНІТІ),
 • «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство),
 • «Прикладна механіка» («Applied mechanics Reviews», США),
 • Американське товариство інженерів-механіків;
 • журнал включено в базу даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI),
 • в реферативну базу даних Scopus.

«Міжнародний науково-технічний журнал« Проблемы управления и информатики »включено до переліку профільних видань ВАК України, а також в Міжнародний перелік журналів, що враховується при визначенні індексу цитування..

Інформація про журнал включена до:

 • Каталог періодичних видань України (передплатний індекс 74002).
 • Каталог Агенції «Роспечать» (передплатний індекс 74002).
 • Зведений каталог періодичних видань академій наук – членів МААН (передплатний індекс 10033).
 • Експортний каталог.